Người tóc đỏ xinh đẹp (La jolie Rousse- Poème de G. Apollinaire) – Vuhnid phỏng dịch

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014
Chia sẻ bài viết
Bài liên quan

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét